اصول مدیریت مراکز خرید

اصول مدیریت مراکز خرید

موضوع بحث ما در این مقاله اصول مدیریت مراکز خرید در علم بهره برداری مجتمع های تجاری است. امروزه با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش جمعیت در کلانشهرها، سبک ساختمان‌سازی به ساخت مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری بلندمرتبه تغییر پیدا کرده است. البته دلیل ...

فروشگاه های برند در مجتمع های تجاری

جذب فروشگاه های برند در مجتمع های تجاری

جذب برند برای افزایش مراجعه‌کنندگان شاپینگ مال‌ها برای هر کسب و کاری داشتن حداکثر بازدید کننده یک اصل جدایی ناپذیر است. امروزه با توجه به ازدیاد مراکز خرید اعم از پاساژها، بوتیک مال‌ها، شاپینگ مال‌ها و مراکز تجاری چندمنظوره در سطح شهر رقابت در جذب ک ...

رهبری پرسنل در مجتمع های تجاری

رهبری پرسنل در مجتمع های تجاری

مدیریت پرسنل در مراکز خرید در نگاه اول ممکن است مدیریت مراکز خرید کاری بسیار ساده‌ای به نظر آید، اما با نگاه اجمالی‌تر پی خواهید بُرد که یک شاپینگ مال (Shopping Mall) از مجموعه تیم‌های مختلفی از خدماتی گرفته تا سکوریتی تشکیل شده است. رهبری پرسنل در ...

سنجش سرزندگى محيطى در مجتمع هاى تجارى و مراكز خريد

سرزندگى محيطى در مجتمع هاى تجارى و مراكز خريد

امروزه توجه کم به طراحی فضا و نگاه تک بعدی به آن, سبب کاهش کیفیت اغلب مجتمع های تجاری شده است, به طوی که برهی از فضاهای تجاری از عدم سرزندگى محيطى و پویایی لازم رنج می برند و بازدیدکنندگان این مجموعه ها بسیار کاهش یافته و مورد استفاده افراد خاص قرار ...

یازده نکته کلیدی در مدیریت مرکز خرید

یازده نکته کلیدی در مدیریت مرکز خرید

یازده نکته کلیدی در مدیریت مرکز خرید تحلیل سرمایه گذاری شیوه های پایداری فناوری های دارایی خرده فروشی هزینه و درآمد مرکز خرید طراحی و بازنگری مجدد در مرکز ملزومات مدیریت و اداره استراتژی های رشد فروش و خرده فروشی شیوه های مدیریت املا ...

مشاوره مدیریت

فرآیند مشاوره مدیریت

مشاوره مدیریت, فرآیند و اجرای فعالیتی برای کمک به سازمان ها برای  بهبود عملکرد آنها است. سازمان ها ممكن است به دلايل مختلفی جهت رسیدن به نتایج مطلوب و دلخواه از خدمات مشاوران تخصصی به صورت هدفمند بهره مند شوند. مشاوره همچنین ممکن است کمکهای مدیریت تغ ...